Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel:
Bc. Ivana Hadrabová, IČ: 08629803 

1. Základní ustanovení 

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.ivlovebeauty.cz a v provozovně Studio Diamond Care, Hamplova 1482, Neratovice) a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů. 

Poskytovatel poskytuje Kosmetické a vizážistické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčující odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem. 

Objednáním konkrétního termínu kosmetického ošetření, vizážistické služby nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, FB: Iv Love Beauty, IG: Iv_love_beauty) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele. 

Nesouhlasí-li klient s těmito podmínkami, má možnost služby poskytovatele nevyužít.

2. Objednávka služeb 

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, e-mailem, SMS, FB: Iv Love Beauty, IG: Iv_love_beauty ). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou a je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce. 

Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na telefonní hovory, internetové připojení) si hradí klient sám. 

3. Přeobjednání 

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na objednané služby dostavit, informujte mne o tom předem telefonicky na čísle: 724 209 569, nebo e-mailem: ivana.hadrabova@gmail.com nebo zprávou na FB: Iv Love Beauty nebo IG: Iv_love_beauty, nejpozději však 24 hodin před poskytnutím objednané služby. 

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem (24 hodin předem) bude Vám účtováno 50% objednané služby, na kterou jste se nedostavil(a). Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemám možnost obsadit místo jinou klientkou/klientem.

Nedostavíte-li se opakovaně na objednanou službu bez omluvy min.24 hodin předem, vyhrazuji si právo takového klienta vyřadit z databáze klientů a na další službu ho neobjednat. 

4. Předčasný příchod 

K čekání jsou určeny prostory v našem salonku u recepce. Prosím Vás, abyste nepřicházeli na službu dříve než 15 minut předem před plánovanou službou. Prosím Vás o ohleduplnost, pokud probíhá poskytování služeb jiné klientce/klientovi. 

5. Pozdní příchod 

Dostavíte-li se se zpožděním po dohodnutém termínu, bude objednaná služba provedena ve zkráceném rozsahu, tak že skončí v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu již poskytnout službu nelze a pokud přijdete s více, jak 15 minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí. 

Zkrácení služby nebo neprovedení služby z důvodu pozdního příchodu klienta nemá vliv na cenu objednané služby. Cena služby je účtována podle objednané služby. 

6. Dárkové poukazy 

Má-li klient dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty dárkového poukazu. Dárkový poukaz lze pouze čerpat na služby na poukaze uvedených, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz je platný pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky. Na službu hrazenou dárkovým poukazem je nezbytné se objednat minimálně 14 dní před jeho koncem platnosti, jinak nejsem schopna garantovat termín do konce platnosti poukazu. 

Platbu za službu pomocí dárkového poukazu je nutno nahlásit před poskytnutím služby pro ověření platnosti. Pokud klient nenahlásí dárkový poukaz při objednávce služby, nemusí být akceptován pro platbu. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět na hotovost. Dárkový poukaz je nezbytné přinést na objednanou službu. 

7. Věrnostní kartička 

Každý nový klient obdrží Věrnostní kartičku při své první objednávce na službu nad 500,-Kč, která je platná jeden rok od jejího vydání. Po ukončení služby (nad 500,-Kč) obdrží klient do kartičky razítko. Sbírá se 10 razítek. Při 3.objednávce získáte slevu 20% na líčení (krom svatebního líčení), při 6. návštěvě získáte slevu 25% na Lash lifting a při 10.návštěvě získáte Kosmetiku Klasik zdarma jako poděkování za věrnost. Slevy se čerpají až následně po obdržení razítka. Slevu je třeba uplatnit do jednoho roka od vystavení věrnostní kartičky. Později se sleva neposkytuje a klient na ní nemá již nárok.

8. Odmítnutí služby 

Služba může být odmítnuta v těchto případech: 

a) klient trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny na webových stránkách pod záložkou Služby – Kosmetika, ve spodní části. 

b) klient se dostaví na objednanou službu se zdravotními problémy 

c) klient se dostaví na objednanou službu v nevyhovujícím hygienickém stavu d) klient se během objednání nebo služby vyjadřuje nepřístupným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služby nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní klienty salonu. 

e) u klienta se v minulosti potvrdila alergická reakce související s použitým materiálem, které se při poskytování služby běžně používají. Klient je povinen na tuto skutečnost poskytovatele služby s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby. 

9. Osobní věci a cennosti 

Osobní věci je klient povinen si vzít s sebou do kabiny, kde je služba poskytována. Za případné ztráty věcí klienta před, během a po poskytnutí služby a za věci odložené v prostoru čekárny nebo recepce salon a poskytovatel neručí. 

10. Ceník služeb a produktů 

Ceník jsou k nahlédnutí v salonu, na webových stránkách poskytovatele www.ivlovebeauty.cz Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Nejsem plátce DPH. 

11. Prodej produktů 

Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem. 

12. Reklamace služeb 

Reklamace se uplatňuje před zaplacení služby. Ve výjimečných případech může klient uplatnit reklamaci později. Při reklamaci poskytovaných služeb musí klient bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele. Reklamace se podává písemně na adrese salonu poskytovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po klientovi. 

13. GDPR 

Osobní údaje shromažďuji z titulu oprávněného zájmu. Pokud požadujete Vaše osobní údaje vymazat z mojí databáze, prosím, informujte mne osobně na recepci pro předchozí dohodě. Požadavek na výmaz Vašich údajů je nezbytné podat písemně na adrese poskytovatele. 

14. Mimosoudní řešení sporů

„Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz“

15. Platnost a účinnost 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 9. 2022.